Een boom maaien - de juiste stappen

Een boom maaien - de juiste stappen


Het trimmen van een boom is onderworpen aan een aantal wettelijke voorschriften. Een massale snoei moet daarom exact worden gepland.

1. Bepaling van de omvang van het werk

Een snoeien voor boomverzorging is niet problematisch. In veel gevallen volstaat het om regelmatig een professionele snede uit te voeren om de gezondheid van de boom te behouden. Dit varieert van het opruimen van de kroon tot het inkorten van takken die uit de kroon groeien.

2. Wetten en goedkeuringsprocedures voor het trimmen van bomen

Als een radicale snoeien gepland is, kan sectie 39 van de federale natuurbeschermingswet (BNatSchG) van toepassing zijn. Het verbiedt het vellen en snijden in de periode van 1 maart tot 30 september. Deze wet is echter niet van toepassing op bomen in tuinen. Een aanvraag bij de natuurbeschermingsautoriteit is daarom zelden noodzakelijk.

Bovendien regelen de statuten van de gemeentebeschermingsautoriteiten de periode waarin de vernauwing is toegestaan ​​en ook de omvang van de maatregelen. Een aanvraag bij de gemeenschap, met een motivering voor het verkorten, is noodzakelijk. Dit moeten foto's van de betreffende boom worden toegevoegd. De gemeenschappen vereisen meestal een vervangende plantage op het terrein of een compenserende heffing om een ​​boom te planten op het terrein van de gemeenschap.

3. Maatregelen voor zeer oude bomen

Als de boom een ​​300 jaar oude taxus of een beuk van 400 jaar oud is, wordt de boom gewoonlijk vermeld als natuurmonument onder de wet op historische monumenten. Een aanvraag bij het relevante overheidsbureau is noodzakelijk. Deze bevoegdheid staat het verkorten alleen toe onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden.

De waarde van de boom wordt hoger geschat dan in de boombeschermingsvoorschriften. Het Bureau voor de bescherming van historische monumenten kan een door de gemeente goedgekeurde maatregel verbieden.

4. Denk aan veiligheidsaspecten in het werk aan de boom

Het verkorten van grote takken is een uitgebreide en gevaarlijke onderneming. Wie een rijbewijs heeft voor de power saw, is verre van competent om dit werk uit te voeren. Er moet voor worden gezorgd dat de takken niet op huizen of aangrenzende straten vallen. De politie moet mogelijk het openbare verkeer blokkeren. Het snoeien moet daarom precies op tijd worden gepland om passende voorzorgsmaatregelen te coördineren.

5. De kroon inkorten

Elke belangrijke snoei moet door een specialist worden gedaan. De werknemers hebben een stevige basis nodig op het werk, een geschikte bescherming tegen vallende en vallende takken.

De statica van de boom moet ook in overweging worden genomen. Getande takken mogen niet plotseling afbreken. Een dergelijke breuk beschadigt de stam.

Een boom kappen: wat kost het?

meer

We beantwoorden deze en vele andere vragen op onze thema-pagina over kappen van bomen.Video: Hoe moet ik mijn gazon bemesten? - Tuinieren.nl|

Deel dit:


Comments